Lyssna

Minikonferens om insikter kring VFU på distans

I början av december anordnade UHR en minikonferens där vi belyste arbetet med regeringsuppdraget inom verksamhetsförlagd utbildning på distans.

Under 2022 har en handfull lärosäten arbetat i olika projekt för att inom ramen för ett regeringsuppdrag utveckla möjligheterna och öka samverkan för VFU på distans.

För att ge en inblick i arbetet och vilka resultat man kommit fram till anordnade UHR en digital minikonferens där Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Luleå Tekniska Högskola deltog för att berätta om erfarenheterna i sina respektive projekt.

Minikonferensen gav intressanta insikter i utmaningar och lösningar inom pedagogik, teknik, geografiska avstånd, förberedande arbete och mycket annat rörande VFU på distans.

Se en inspelad version av minikonferensen.