Lyssna

Hur främjar man studenters språkutveckling?

Nyligen anordnade Umeå universitet ett temacafé på ämnet studenters språkutveckling där vi fick ta del av nya perspektiv på olika utmaningar, möjligheter och metoder.

Temacaféet gästades av två representanter från Sveriges Lantbruksuniversitet. Vera Vicenzotti och Jannie Teinler presenterade ämnet från olika synvinklar.

Deltagarna fick också möjligheten att dela med sig av erfarenheter i breakout-rooms som resulterade i en padlet

Vera Vicenzotti som är universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU diskuterade bland annat utifrån lärarnas möjligheter och begränsningar i arbetet med studenternas skrivutveckling. Hon beskriver också vad hon kommit att betrakta som ”mini-progression”.

Jannie Teinler (språkhandledare och samordnare för Språkverkstaden, SLU) fokuserar på den individuella studenten inom programmet.

Utifrån erfarenheter från en central språkstödsfunktion delar hon med sig av tankar om hur vi kan arbeta för att synliggöra individens utveckling för att stötta språklig medvetenhet och progression.

Temacaféet leddes av Per Nilsson Sandin från Umeå universitet.

Se temacaféet i efterhand.