Lyssna

Projektmedel till utveckling av distansutbildning

Nu startar UHR sin satsning på ökad kvalitet i distansutbildningen. I satsningen ingår bland annat en möjlighet för lärosäten att söka projektmedel till utveckling av distansutbildning.

Under åren 2021–2022 genomför UHR ett regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. 

– Att stödja utvecklingen av distansutbildning vid svenska lärosäten är betydelsefullt ur många perspektiv, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. Tillgången till distansutbildning av hög kvalitet är viktig för att öka tillgängligheten till högre utbildning oavsett var man bor i Sverige, men också för att säkra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.  

Ett projekt på tre ben

Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". 

– Vi löser regeringsuppdraget med ett projekt som vilar på tre ben, säger Mikael Andersson, projektledare på UHR. Det första benet är arbete med kvalitetsfaktorer för distansutbildning, det andra är en utlysning av utvecklingsmedel till lärosäten och det tredje är en plattform för kollegialt lärande kring distansutbildning. 

En särskild arbetsgrupp med representanter från sju lärosäten arbetar just nu med identifikation av kvalitetsfaktorer inom distansutbildning och exempel på hur man arbetar med dessa faktorer vid lärosätena.  

Plattform för kollegialt lärande

Parallellt med detta byggs en plattform för kollegialt lärande om distansutbildning. Här kommer bland annat att erbjudas webbinarier, webbmöten, en podcast samt ett forum för erfarenhetsutbyte. 

Tidigt i höst kommer UHR att genomföra en utlysning av projektmedel för utveckling av distansutbildning vid lärosäten. 

– UHR kommer att kunna dela ut minst 12 miljoner kronor i utvecklingsmedel till lärosäten, säger Mikael Andersson. Avsikten är att projektmedlen ska finansiera projekt som innebär att lärosätena under 2022 utvecklar sin kapacitet att erbjuda distansutbildning med hög kvalitet. 

Webbinarium den 10 juni 

Den 10 juni mellan 09.00 och 09.45 genomför UHR det första webbinariet inom projektet. Här kommer projektet att presenteras, och i ett efterföljande webbmöte kan man ställa frågor om projektet och om den kommande utlysningen av projektmedel. Sista anmälningsdag är den 8 juni.

Frågor? Kontakta då projektet på e-postadress distans@uhr.se.