Lyssna

Stort intresse för utlysning för högskolepedagogisk utveckling

88 giltiga ansökningar inkom i första steget i utlysningen av medel för utvecklingsprojekt inom högskolepedagogik.

 Det finns en stor spridning inom de olika områden man kunde söka inom: digitalisering, examination, akademisk litteracitet och andra framtidsfrågor.

Arbetet med att bedöma ansökningarna har redan påbörjats. Bedömargruppen är utsedd av SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor.

Ambitionen är att kunna lämna besked om vilka ansökningar som går vidare till steg två i ansökningsprocessen den 26 maj. 

Läs mer om utlysningen.