Lyssna

Referensgrupp och arbetsgrupp för projektet Högskolepedagogiskt lyft

I projektet Högskolepedagogiskt lyft finns en extern referensgrupp, vars roll är att kvalitetssäkra projektet. Gruppen består av representanter från nationella nätverk och organisationer som arbetar med eller berörs av utvecklingsinsatser inom det högskolepedagogiska området.

 

Den externa referensgruppen består av följande representanter:

 • Eva Svedmark och Tomas Grysell, Högskolepedagogiskt chefsforum (HPCF)
 • Carina Carlund och Samuel Heimann, Nätverket för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning (INCLUDE)
 • Johan Johansson, Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum (ITCF)
 • Niklas Brinkfeldt och Petronella Ekström, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)
 • Jacob Färnert och Mathilda Fredriksson, Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Gerolf Nauwerck och Fredrika Lagergren Wahlin (SUHF – Arbetsgruppen för digitalisering)
 • Klara Bolander Laksov och Birgitta Bergvall-Kåreborn, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF – Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor)
 • Ebba Ossiannilsson och Mats Brenner, Svenska Riksorganisationen för öppen, flexibel distansutbildning (SVERD)
 • Patricia Staaf och Björn Kjellgren, Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (SWEDNET)
 • Per Westman, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
 •  

Den externa arbetsgruppen består av följande representanter:

 • Jacob Färnert och Mathilda Fredriksson, Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Petronella Ekström, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)
 • Linda Reneland Forsman och Marie Magnell, Högskolepedagogiskt chefsforum (HPCF)
 • Henrik Brandén, Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (SWEDNET)
 • Johan Johansson, Sveriges universitet och högskolors IT-chefsforum (ITCF)
 • Åsa Rysegård, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Mats Brenner, Svenska Riksorganisationen för öppen, flexibel distansutbildning (SVERD)