Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 2 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 2 träffar

 • Webbinarium: Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Ekonomi Samverkan Hållbar utveckling Decentraliserad utbildning
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: UHR
  Inkommet: 2023-11-14
  Kortare beskrivning av tipset, Det saknas samlad kunskap om hur man kan arbeta med kvalitet i decentraliserade miljöer för högre utbildning i Sverige. Miljöerna ingår inte i det akademiska ”ekosystemet” utan ägs och drivs av kommuner eller andra aktörer. Det saknas statlig grundfinansiering och verksamheten vilar ofta på kommunala strategier och eldsjälar som driver verksamheten.
  Det finns en mängd lokala miljöer långt från lärosäten, där studenter tar del av högre utbildning, miljöer som idag saknar både formellt sammanhang och gemensamma förutsättningar. Lärosäten som ger högre utbildning decentraliserat ansvarar för kvaliteten i den utbildning som ges, men saknar inflytande över den fysiska, digitala och sociala miljö där studenten befinner sig. Lärosätena har (med ett par undantag) ingen särskild finansiering för ge utbildning decentraliserat.

  Här finns alltså ett diffust gränssnitt där ingen riktigt vet vem som ansvarar för kvaliteten i studentens utbildningsmiljö. Nu finns ett förslag till kvalitetskoncept som kan hjälpa inblandade aktörer att bedöma kvaliteten i de decentraliserade miljöerna på ett hållbart sätt, utarbetat inom ramen för UHR:s regeringsuppdrag ”Kvalitet i distansutbildning” och synliggjort via plattformen Nya Vägar. Skulle ett sådant koncept kunna bidra till att statsmakterna inleder en process för att inkludera och grundfinansiera utvalda decentraliserade miljöer i den nationella akademiska infrastrukturen? Och hur ser kommunerna på möjligheterna att driva lokala campus långsiktigt?

  Den 7 november sände vi ett webbinarium där vi diskuterar nya möjligheter framåt för den högre utbildningen.

  Program:
  Inledning och välkomnande, moderator Mikael Andersson, UHR
  Kort presentation av rapporten ”Kvalitet i decentraliserade lärmiljöer för högre utbildning” och förslagen i den:
  Lena Lindhé, Högskolan Väst
  Jerry Engström, Campus Västervik)
  Kommentarer:
  Per Westman, UKÄ
  Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Bengtsfors kommun
  Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Västerviks kommun
  Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  Avslutande samtal om finansiering och kvalitet
  Lena Lindhé, Jerry Engström m.fl. medverkande
 • Kvalitet i decentraliserade lärmiljöer för högre utbildning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Tillgänglighet Samverkan Livslångt lärande Hybrid utbildning Distansutbildning Breddad rekrytering Decentraliserad utbildning
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Lena Lindhé, Högskolan Väst i samarbete med projektgrupp med representation från Linnéuniversitetet, Campus Västervik, Campus Skellefteå, Campus Dalsland
  Inkommet: 2023-03-22
  Kortare beskrivning av tipset, Rapport som behandlar frågor om kvalitet i decentraliserade miljöer för högre utbildning. Det saknas samlad kunskap om hur man kan arbeta med kvalitet i decentraliserade miljöer för högre utbildning i Sverige.

  Miljöerna ingår inte i det akademiska ”ekosystemet” utan ägs och drivs av kommuner eller andra aktörer. Det saknas statlig grundfinansiering och verksamheten vilar ofta på kommunala strategier och eldsjälar som driver verksamheten.

  I rapporten beskrivs och speglas ett antal olika decentraliserade miljöer för högre utbildning, i Sverige samt även internationellt. Frågeställningar om hur man kan erbjuda hög kvalitet i lärmiljön för studenten diskuteras och problematiseras. En ny miljö under uppbyggnad beskrivs också.

  Rapport från ett delprojekt inom ramen för UHR:s regeringsuppdrag "Kvalitet i distansutbildning"