Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Hantering av större studentgrupper - med Team Based Learning

Hur hantering av större grupper kan ske med Team Based Learning och om TBL.

TBL införs nu på flera utbildningsprogram vid Karolinska Institutet (KI).
Greger Lindberg, Pedagogisk utvecklare vid KI berättar om TBL och hur hantering av större studentgrupper kan hanteras.

Medverkande:

Greger Lindberg, KI
Henrika Florén, KI

Länkar

Vad är TBL - Team Based Learning?