Lyssna

Det högskolepedagogiska lyftet

UHR:s regeringsuppdrag att samordna ett högskolepedagogiskt lyft tog slut vid årsskiftet 2023/2024. I uppdraget ingick att stötta spridningen av information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och erfarenhetsutbytet mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

De digitala aktiviteterna och Resursbanken fortsätter under ledning av nätverken. Dessutom startas ett fortbildningstorg för vidareutbildning inom högskolepedagogik.