Lyssna

Tillgänglighet på distans.uhr.se

Universitets- och högskolerådet står bakom distans.uhr.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur distans.uhr.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se)

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Språkavvikelser i ingress och rubriker på sidor på svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa PDF-, Word- och Excel-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa dokument kan det saknas textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Sidfoten använder H3-rubriker och detta kan leda till nivåhopp.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Textförstoring fungerar inte tillfredsställande på vissa sidor eller vid vissa element.
 • Språkavvikelser i ingress och rubriker på sidor på svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.
 • Vissa PDF-, Word- och Excel-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas vissa dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I vissa dokument kan det saknas textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Sidfoten använder H3-rubriker och detta kan leda till nivåhopp.

Oskäligt betungande anpassning

Universitets- och högskolerådet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Det förekommer dokument som används till administrativa åtgärder som publicerats efter den 23 september 2018 som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi beräknar att omarbeta dessa dokument löpande och/eller vid behov.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall även undertexter.
 • Det förekommer dokument på webbplatsen som publicerades efter den 23 september 2018 som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Dessa dokument används inte till administrativa åtgärder, kommer inte uppdateras och ses därmed som arkiverat innehåll.
 • Det förekommer dokument på webbplatsen som har tagits fram av annan aktör. Dessa är inte tillgänglighetsgranskade av UHR.
 • Vissa dokument eller bilder är grafiska representationer av statistik eller processer. Dessa är dock bara komplement till befintlig information i textform.
 • YouTube-spelaren som används för videoklipp är en tredjepartslösning utanför UHR:s kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

En tredje part har gjort en oberoende granskning av distans.uhr.se och interna tester har gjorts.

Redogörelsen uppdaterades den 9 oktober 2020.

Sidan uppdaterades den 5 maj 2021.