Lyssna

Bilder och illustrationer på distans.uhr.se

Bilder

På Distans.uhr.se finns fotografier tagna/köpta av följande fotografer och bildbyråer:

  • Erik Lundback
  • Eva Dalin
  • Johnér (bildbyrå)
  • Skandinav (bildbyrå)

Det kan också förekomma fotografier tagna av deltagare i projekten och av medarbetare vid Universitets- och högskolerådet.

Illustrationer

Gabriel Wentz har gjort illustrationer på webbplatsen.