Lyssna

Om projekten

Under 2022 och 2023 samlade UHR resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling. Här på webbplatsen för Högskolepedagogisk utveckling hittar du både de gemensamma resurserna för de båda uppdragen, och information som rör vart och ett av uppdragen.

Högskolepedagogiskt lyft

Inom detta uppdrag främjade UHR ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid svenska universitet och högskolor under 2022 och 2023. Myndigheten  ansvarade bland annat för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå och fördela medel för utvecklingsinsatser.

Kvalitet i distansutbildning

Inom detta uppdrag som pågick mellan 2021-2022 genomförde UHR en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet var att främja utvecklingen av lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Läs slutrapport för Kvalitet i distansutbildning 

Vid frågor om projekten kontakta hpu@uhr.se.