Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 277 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 277 träffar

 • teambasedlearning.org – the official Team-Based Learning web site

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Pedagogik, didaktik och metod Examination Studentperspektiv
  Dokument/Rapport/Litteratur Webbplats Film
  Vem har tagit fram materialet: teambasedlearning.org and Larry K. Michaelsen, creator of TBL
  Inkommet: 2024-02-20
  Kortare beskrivning av tipset, Team-Based Learning (TBL) Collaborative - is the official website. The Team-Based Learning Collaborative connects you to an international network of people who are knowledgeable and passionate about Team-Based Learning.
  Team-Based Learning (TBL), a small-group based instructional process that is now being used in over 250 academic disciplines and on over 1,500 colleges and universities in over 80 countries. Since its initial creation in the late 1970’s.

  The Team-Based Learning Collaborative is an organization of educators from around the world who encourage and support the use of Team-Based Learning in all levels of education.

  In Sweden Karolinska Institutet, www.ki.se use TBL with the learning plattform InteDasboard.com.
 • Examinationsformer - tips och inspiration

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Examination Digitalisering Hybrid utbildning Studentperspektiv
  Dokument/Rapport/Litteratur Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet (KAU)
  Inkommet: 2024-02-20
  Kortare beskrivning av tipset, Vilket slags kunskap eller färdighet ska examineras? Kan eller måste examinationen genomföras utanför campusmiljöns fysiska miljö, t.ex. som hemtentamen? Både vad som ska examineras och de fysiska förutsättningarna avgör vilka examinationsformer som är möjliga. (Webbplats hos KAU.se)

  1) Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz
  2) Grupparbete och individuella betyg
  3) Exempel: Skapa och forma en helt egen webbsida, t.ex. en reflektionssida, blogg, portfolio eller liknande som passar i ditt kurssammanhang.
  4) Inspiration: 20 olika sätt att examinera
  5) Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment
  6) Tips: Hybridexamination som strategi för att få fler studenter i mål
  7) Tips: När studenter inte pluggar förrän vid hemtentan
  8) Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT
  9) Tips: Testa färdigheter online på nya sätt

 • Exempelsamling om examination (f d kursutveckling.se)

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Examination Digitalisering
  Dokument/Rapport/Litteratur Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: SLU med flera lärosäten (NSHU, 2005)
  Inkommet: 2024-02-20
  Kortare beskrivning av tipset, Webbplats kring kursutveckling, om kursplanering, skriva lärandemål och examinationsformer.
  Samling av de uppskattade stödtexterna kring examination till en exempelsamling.

  I högerspalten kan du nu ladda hem en skrift med beskrivningar av både vanliga och mindre vanliga sätt att examinera kunskap.

  Materialet är utarbetat inom projektet ”webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete kring lärandemål, examination och läraktiviter”. Projektet finansierades av NSHU och bygger konceptuellt på ideerna kring ”Constructive Alignment” där lärandemål, läraktiviteter och examination skall hänga ihop på ett strukturerat sätt.
 • Temacafé Akademisk Meritering

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Pedagogik, didaktik och metod Studentperspektiv
  Temacafé
  Vem har tagit fram materialet: Högskolepedagogik.se
  Inkommet: 2024-02-19
  Kortare beskrivning av tipset, Kommer dagens modeller för pedagogisk, vetenskaplig, konstnärlig och samverkansmeritering att leda till en samlad portfölj för akademisk meritering i framtiden? Är det i så fall en önskvärd utveckling? Vilka skickligheter synliggörs inte av dagens meriteringsmodeller? Kan och bör även de synliggöras?

  Vid det sjunde och sista caféet på temat meritering diskuteras vid ett panelsamtal framtiden för lärosätenas meriteringsmodeller. Hur ser relationen mellan olika modeller ut idag, vilka konsekvenser har det fått för studenter, medarbetare och lärosäten och vilka krav behöver ställas på framtidens modeller?

  På vilka olika sätt kan meriteringsmodeller relateras till varandra och vilka styrkor och svagheter har de olika sätten? Vilka skickligheter synliggörs inte av dagens modeller? Är en samlad portfölj för akademisk meritering önskvärd?

  En inspelning från temacafé 2024-02-08.

 • Plagiatutbildning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Juridik Pedagogik, didaktik och metod Digitalisering Studentperspektiv
  Webbplats Film
  Vem har tagit fram materialet: Umeå universitet, Biblioteket
  Inkommet: 2024-02-16
  Kortare beskrivning av tipset, Denna utbildning riktar sig till studenter och lärare och tar ungefär 30-50 minuter att genomföra. Du behöver gå igenom alla stegen från början till slut för att fullgöra kursen.

  I den här kursen får du lära dig vad plagiat är och hur du kan undvika det. Du får öva på att känna igen plagiat och på att referera till andras texter på ett korrekt sätt. Utbildningen tar ca 30-50 minuter att genomföra.

  I kursen får du lära dig att:

  - känna igen plagiat
  - undvika plagiering
  - referera till andras texter på ett korrekt sätt.

  Kostnadsfria och öppna för alla. Kurser är gratis, nätbaserad och helt öppen, enligt konceptet MOOC (massive open online course). Innehållet består av textbaserad information, filmer, övningar och quiz. Du kan gå igenom innehållet när det passar dig. Kursen riktar sig till studenter och anställda vid Umeå universitet men det går bra att gå kurserna även om du saknar koppling till universitetet. Kursen finns på både svenska och engelska.

  Se även gärna en artikel i Universitetsläraren 1/2024 om Handledarskap "De lär studenterna att undvika plagiat" URL: https://universitetslararen.se/2024/02/12/de-lar-studenterna-att-undvika-plagiat/