Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 144 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 144 träffar

 • Digitala examinationer - invecklade eller utvecklande?

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Examination Digitalisering
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: Umeå universitet, Sveriges förenade studentkårer, UHR
  Inkommet: 2022-09-29
  Kortare beskrivning av tipset, I kölvattnet efter pandemin har behovet av alternativa examinationsformer blivit tydligt.
  Just nu arbetar många med att ta fram former för digitala examinationer, vilket är en invecklad process. Men kanske leder detta till en möjlighet att utveckla hela vårt sätt att se på examinationer och kunskapskontroll. Medverkande: Mikael Andersson, projektledare för projektet Kvalitet i distansutbildning, UHR Jonathan Wedman, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet Oscar M Wiik, Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
 • Högskolepedagogiskt lyft - Uppstartswebbinarium

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Distansutbildning
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: Universitets- och högskolerådet
  Inkommet: 2022-09-29
  Kortare beskrivning av tipset, Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.
  UHR har fått regeringsuppdraget att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå. I regeringsuppdraget ingår även att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Vid detta uppstartswebbinarium får du höra om regeringens tankar med uppdraget och vad UHR kan erbjuda lärosäten och nätverk inom uppdraget. Du får också höra mer om SUHF:s arbete med ett ramverk för högskolepedagogisk utveckling, samt SFS syn på behovet av högskolepedagogisk utveckling. Medverkande: Samuel Engblom, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström Eino Örnfeldt, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet Klara Bolander Laksov, Professor, föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet, SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogik Linn Svärd, ordförande, Sveriges förenade studentkårer Mikael Andersson, projektledare för Projekten inom Högskolepedagogisk utveckling, Universitets- och högskolerådet Under webbinariet kommer du att ha möjlighet att ställa frågor till de medverkande.
 • Webbinarium: Programutbildningar i hybridformat

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Hybrid utbildning Studentperspektiv
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: Jönköping University, Högskolan Väst
  Inkommet: 2022-09-29
  Kortare beskrivning av tipset, Den ökade efterfrågan på hybrida lösningar gäller inte bara i fråga om undervisningen, utan även hela utbildningar i hybridform växer fram.
  Utvecklingen av hybrida lösningar sker just nu många sätt och av många anledningar. Just utvecklingen av hela programutbildningar i hybridformat sker bland annat på Högskolan i Väst och Jönköping University. I webbinariet får du ta del av både studenters och lärosätens erfarenheter av programutbildningar i hybridform. Vi kommer även att lyfta behovet av utveckling av teknik, pedagogik och lokaler vid hybrida utbildningar.  Medverkande: Annika Almqvist, programansvarig för förskollärarutbildningen, Jönköping University Håkan Nunstedt, Biträdande och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst Moderator: Mikael Andersson, UHR
 • Webbinarium: Mythbusters

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Distansutbildning
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: Linnéuniversitetet, Universitetskanslersämbetet
  Inkommet: 2022-09-29
  Kortare beskrivning av tipset, Vårens sista webbinarium ägnades åt att slå hål på en rad myter runt distansutbildning.
  Vi tog oss an sanningar som alla känner till men inte stämmer och motbevisade med statistik och kartläggningar. I webbinariet gästade Linda Reneland-Forsman, Linnéuniversitetet samt Per Westman och Sofia Berlin Kolm från UKÄ.
 • DUpod - Grammatikdagen 2020 (1 av 2)

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod
  Temacafé
  Vem har tagit fram materialet: Högskolan Dalarna
  Inkommet: 2022-09-29
  Kortare beskrivning av tipset, Charlotte Lindgren samtalar med Mariya Aida Niendorf om grammatikundervisning i Japanska: Inför Grammatikdagen 20 mars 2020
  Avsnittet handlar om grammatikundervisning i språk för att uppmärksamma Grammatikdagen 2020. Dagen firas på skolor och universitet och är ett ideellt initiativ med Språkkonsulterna samt Svensklärarföreningen som huvudarrangörer. Mer information finns på www.grammatikdagen.se.