Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 286 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 286 träffar

 • Temacafé: Grupparbete och gruppdynamik

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod
  Temacafé
  Vem har tagit fram materialet: Högskolepedagogik.se
  Inkommet: 2024-06-04
  Kortare beskrivning av tipset, Zoominspelning av temacaféets första intervjudel ca 20 minuter, men inte någon återsamling efter breakoutrumsdiskussioner.

  Detta Temacafé syftar till att du som högskolepedagogisk utvecklare och lärare ska få inblick kring handledning av studenter i effektiva och kreativa grupparbeten. Många studenter får under sin utbildning vara med om grupparbeten utan styrning eller stöd och för det mesta förväntar sig läraren att grupperna trots detta fungerar bra. Geir Gunnlaugsson blir först intervjuad av Mats Brenner och sedan blir det gruppdiskussioner i break-out rooms i Zoom.

  Att effektivisera grupparbete i en högskolepedagogisk miljö

  I dagens utbildningslandskap står lärare inför utmaningen att stödja och främja studenternas lärande genom grupparbete. Detta kräver medvetna val i utformningen av arbetsuppgifter, kommunikation och handledning. För att underlätta detta erbjuder vi ett online-seminarium med gruppdiskussioner som täcker följande områden:

  Grupparbetets struktur: Vi utforskar olika former av grupparbeten, inklusive gruppstorlekar och sammansättningar, samt hur dessa kan anpassas för att matcha olika typer av uppgifter.
  Gruppdynamik: Seminariet ger insikter i faktorer som påverkar gruppers dynamik, kommunikation, kreativitet och effektivitet.
  Handledningstekniker: Vi delar strategier för hur lärare kan vägleda grupper till effektivt arbete, både i traditionella campuskurser och i nätbaserade format som distanskurser.
  Utvecklingsverktyg för grupper: Deltagarna får lära sig om självvärdering, återkoppling, team-skapande övningar och diskussioner som främjar en positiv gruppdynamik.
  Bedömning av grupparbete: Vi diskuterar olika metoder för att utvärdera och bedöma grupparbeten, både processen och slutprodukten.

  Under seminariet kommer deltagarna att få möjlighet att genomföra ett grupparbete via break-out-rooms i Zoom, där de fördjupar sig i ett valfritt tema relaterat till gruppdynamik och grupparbeten. Detta praktiska tillvägagångssätt ger deltagarna möjligheter att reflektera kring tillämpa teorin i verkliga scenarier och därmed förbättra sin förmåga att stödja studenters lärande genom grupparbete.

 • Temacafé: Myter om hjärnan som omgärdar lärandet

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod
  Temacafé
  Vem har tagit fram materialet: Högskolepedagogik.se
  Inkommet: 2024-06-04
  Kortare beskrivning av tipset, Det finns många föreställningar om vad lärande egentligen är och hur undervisning bör gå till. Tyvärr florerar också så kallade neuromyter: felaktiga uppfattningar om hjärnans funktioner i relation till utbildning och inlärning som i värsta fall kan leda till en pedagogik baserad på ogrundade antaganden istället för vetenskapliga bevis. Hur påverkar neuromyter vårt pedagogiska arbete? Vilka missuppfattningar kan de leda till och hur kan vi bemöta dem på bästa sätt? Dessa frågor och mer kommer att utforskas under vårt temacafé, där en erfaren panel som forskat inom ämnet delar med sig av sina insikter och råd.

  Zoominspelning av ett temacafé med tre programledare och tre panelister.

 • Vem har tagit fram materialet: Högskolepedagogik.se
  Inkommet: 2024-06-04
  Kortare beskrivning av tipset, Konkreta problem presenteras som korta filmer som en panel tittar på och får svara och resonera kring.
  Zoominspelning av pedagogiskt temacafé
 • Kvalitetsdrivets webbinarier om breddad rekrytering och breddat deltagande

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Pedagogik, didaktik och metod Livslångt lärande Distansutbildning Breddad rekrytering Decentraliserad utbildning Studentperspektiv
  Webbinarium Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: UHR.se
  Inkommet: 2024-05-31
  Kortare beskrivning av tipset, Nu startar UHR en webbinarieserie för dig som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi vill ge plats för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte under hela året. Passen ges ett par gånger per termin och är cirka 45 minuter långa.

  Syftet är att öka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande för att vi tillsammans ska utveckla och driva på vårt gemensamma kvalitetsarbete inom området. Vi vill även ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad dialog.

 • Självstudiemoduler - Om kursdesign och nätbaserat lärande.

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Digitalisering Decentraliserad utbildning
  Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Sektion Högskolepedagogik, Linnéuniversitetet
  Inkommet: 2024-05-30
  Kortare beskrivning av tipset, Ett par mindre förändringar kan få stor effekt. Investera i ena änden och hämta ut bättre genomströmning och en rimligare arbetsbörda i andra änden. Fem självstudiemoduler kopplat till kursdesign och nätbaserat lärande.

  Resursen utgörs av självstudiemoduler kopplade till fem temaområden som finns i resursen ”Guide till framgångsrik kurs”. Temaområdena är Självständiga och motiverade studenter, Studentaktiva undervisningsformer, Varierade arbetsformer (multimodalitet), Examination och bedömning samt Handledning och återkoppling. Syftet med självstudiematerialet är att ge en ökad förståelse för några aspekter som är viktiga att beakta för nätbaserat lärande. Det mesta av det som tas upp i utbildningspaketet är dock tillämpligt på de flesta undervisningsformat.

  I slutet av varje modul finns en uppmaning till att fundera och konkretisera innehållet i relation till den egna kursdesignen och sitt eget lärande. Det finns en förberedd mall för en enklare handlingsplan där man kan samla sina tankar.