Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 186 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 186 träffar

 • Minikonferens: Organisation och kultur inom distansutbildningsområdet

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Hybrid utbildning Distansutbildning Campusförlagd utbildning Studentperspektiv
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: UHR
  Inkommet: 2023-02-06
  Kortare beskrivning av tipset, Hur kan man främja en långsiktig utveckling av organisation och kultur inom distansutbildningsområdet vid universitet och högskolor? Utvecklingsprojekten inom Kvalitet i distansutbildning avslutades med en minikonferens i januari 2023.

  Hur gynnas studenterna? Hur förankrar man bäst hos ledningen? Hur kan man samarbeta över fakultets-, institutions- och avdelningsgränser?

  Under 2021 beviljades åtta lärosäten utvecklingsmedel med syfte att genomföra utvecklingsprojekt under 2022.

  Nu har du möjlighet att ta del av deras arbete, lärdomar och goda exempel.

 • Webbinarium: Kvalitet i distansutbildning – slutet på början och början på fortsättningen

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Samverkan Digitalisering
  Webbinarium
  Vem har tagit fram materialet: UHR
  Inkommet: 2023-01-25
  Kortare beskrivning av tipset, Den 19 januari summerade vi i ett webbinarium arbetet med projektet Kvalitet i distansutbildning med vad projektet åstadkommit men vi blickade också framåt.

  Under de senaste två åren har det varit ett starkt fokus på distansutbildning genom digitala aktiviteter, utvecklingsprojekt och utveckling av mötesplatser för delning. Vad har det genomförda arbetet satt för spår, och vilket stöd kan lärosäten räkna med framöver?

  Det här webbinariet gästades av Sören Johansson från Högskolan Dalarna som berättade om Resursbanken.

  Claire Englund från Umeå universitet som även är del av redaktionsrådet i projektet berättade om arbetet med temacaféerna.

  Vi gästades även av Minette Henriksson från SUNET som pratade om SUNET Forum där projektet Högskolepedagogisk utveckling öppnat ett diskussionsforum.

  Jörg Pareigis från Karlstad universitet och Birgitta Hemmingsson från UHR detog för att berätta om fortbildning och LMS-lärplattformen Canvas som ska användas för att vidareutbilda yrkesverksama lärare inom högskolepedagogik.

 • Intressentperspektiv på användningen av VoiceThread som ett multimodalt alternativ till konventionellt diskussionsforum i distansutbildning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Distansutbildning Studentperspektiv
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Mats Brenner, SVERD.se
  Inkommet: 2023-01-20
  Kortare beskrivning av tipset, This pilot study explores and documents online students' and their lecturer's debut experiences of utilising VoiceThread (VT), a digital multimodal platform, as an alternative discussion space via Open Universities Australia (OUA).

  Stakeholder perspectives on the use of VoiceThread as a multimodal alternative to conventional discussion board in distance education

  Article by: Julian Chen, Tatiana Bogachenko Published: 19 January 2023

  This pilot study explores and documents online students' and their lecturer's debut experiences of utilising VoiceThread (VT), a digital multimodal platform, as an alternative discussion space via Open Universities Australia (OUA).

  Feedback from the lecturer's teaching log and interview was corroborated with his OUA students' survey responses, and analysed in relation to student online learning experiences with VT and Discussion Board, as well as technological and affective aspects of both platforms. Findings indicate that VT has a stronger potential in boosting stakeholders' online engagement and enjoyment of distance learning, thus fostering online community building. Specifically, VT creates not only a multimodal and dynamic platform in lieu of Discussion Board, but a supportive online learning environment that promotes more inclusive and ongoing interactions.

  Despite the positive results, VT was viewed by some students as technologically demanding, causing them to only read peer posts without responding. It is suggested that orientation training sessions and trial threads be made available to ease the students into VT. Aspects of tutorial group size and instructor support should also be considered for future online course delivery.

 • Internationella Kvalitetsramverk (Framework)

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Pedagogik, didaktik och metod Samverkan Distansutbildning Studentperspektiv
  Dokument/Rapport/Litteratur Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Mats Brenner, SVERD.se
  Inkommet: 2023-01-16
  Kortare beskrivning av tipset, För benchmarking, självutvärdering eller expertutvärdering - i dokumentfilen som finns flera internationella exempel och webblänkar att tillgå.
  I Sverige så finns f d Högskoleverkets (HSV) modell för utvärdering av kvaliteten i e-lärande – E-learning quality (ELQ). Som innehåller tio kvalitetsaspekter som fortfarande kan ses som centrala/giltiga vid bedömning av kvaliteten i e-lärande (Report 2008:11 R): 
  - material/innehåll 
  - struktur/virtuell miljö 
  - kommunikation, samarbete och interaktivitet 
  - bedömningar av studenternas prestationer 
  - flexibilitet och anpassning 
  - support (till studenter och anställda) 
  - anställdas kompetens och erfarenhet 
  - ledarskap och visioner 
  - resursallokering 
  - process- och helhetssyn.

   

  Rapporten poängterar att den utvärderande organisationen behöver utveckla och anpassa de egna arbetssätten, som säkrar den interna kompetensen gällande bl.a. genom att «Kvalitetsaspekter för e-lärande behöver integreras i befintliga kvalitetssäkringssystem.» (sid 8). SUHF: Expertgruppen för kvalitetsfrågor slutrapport 2012-2013, bilaga 5: Ledning för kvalitet i utbildningen REF : Expertgruppen för kvalitetsfrågor slutrapport 2012-2013, bilaga 5: Ledning för kvalitet i undervisning och lärande på grundnivå och avancerad nivå; Klara Bolander Laksov, Åsa Kettis, Mikael Alexandersson http://www.suhf.se/publicerat/rapporter_1

  Se även Kvalitetssäkring i utbildning och forskning - SUHF https://suhf.se/aktiviteter/kvalitetssakring-i-utbildning-och-forskning/

 • Öppen kurs: Introduction to UDL 01 2023

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Pedagogik, didaktik och metod Examination Tillgänglighet Digitalisering Hållbar utveckling Breddad rekrytering Studentperspektiv
  Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Karolinska Institutet
  Inkommet: 2022-12-23
  Kortare beskrivning av tipset, Öppen e-kurs, tas i egen takt. Språk engelska. Mikromerit. This course is designed for KI teachers and administrators who work with course design in Canvas (but is available for anyone who is interested in implementing UDL - Universal Design for Learning).

  This course will give you an understanding of what UDL (Universal Design for Learning) is and provide a blueprint for how to design and implement simple changes in your teaching practice to make your courses more accessible to all students not just the average student.

  The course is structured around two modules. The third module will generate a certificate of completion (Badge). You can also give feedback on this course in the survey in the third module. Self-paced course.