Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 112 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 112 träffar

 • PENG-modellen, nyttoanalys för digital examination

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Ekonomi Examination Digitalisering
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Mats Brenner, KI UoL
  Inkommet: 2022-06-08
  Kortare beskrivning av tipset, PENG-analys (PENG-modellen) används för att identifiera, värdera och strukturera nyttoeffekter samt beräkna kostnaden kring nytta för investering i IT-baserade systemlösningar även för utbildningssektorn.
  Genom att identifiera, värdera och strukturera nyttoeffekter samt beräkna kostnaden för nytta – så eftersträvas en validering och hinderanalys för att på ett bättre sätt närma nå och beräkna nettonytta och fastställa hemtagningsansvaret (enligt PENG-modellen). Relevanta faktaunderlag är viktiga. Hinder måste elimineras och vi skapar nedan därmed förhoppningsvis inga glädjekalkyler. De flesta nyttoeffekter är s k indirekta lönekostnader, tidsbesparing vid examination för lärare samt att hantering/administration av papperstentorna uteblir. Vill du lära dig PENG-analys kontakta gärna mats.brenner@ki.se .
 • Bedömning, feedback och återkoppling - en samlad e-resursida

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Examination
  Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Karolinska Institutet, UoL
  Inkommet: 2022-05-18
  Kortare beskrivning av tipset, Denna samlade e-resurssida innehåller handfasta råd kring bedömning, feedback och återkoppling.
  Denna e-resurssida innehåller handfasta råd kring bedömning, feedback och återkoppling - både texter, digital poster, korta videofilmer med både lärare, examinatorer och studenter. Även självrättande resurser, tips & tricks för att hantera omdömen i Canvas. Att utforma bedömningar - gå den öppna e-kursen Designing Assessments. Ta del av information kring muntlig digital examination. Resurser kring återkoppling; Vad innebär återkoppling, Att ge och inhämta återkoppling och Att använda återkoppling. Bli inspirerad och förbättra din återkoppling!
 • Boken: Changing cultures in higher education: Moving ahead to future learning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om boken Changing cultures in higher education: Moving ahead to future learning av Ehlers, U. D., & Schneckenberg, D. (Eds.). (2010).
  Här hittar universitetsledningar strategiska tillvägagångssätt för innovation, metoder för integration och hantering av nya digitala pedagogiska verktyg inom högre utbildning. Boken tillhandahåller många exempel på framgångsrika utbildningsinnovationer vid universitet och praktiska rekommendationer för kompetens- och kvalitetsutveckling.
 • Artikeln: Institutional perspectives: The challenges of e‐learning diffusion

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om artikeln The challenges of e‐learning diffusion av Nichols, M. (2008).
  Denna artikel pekar på gemensamma faktorer vid institutioner som framgångsrikt har infört e-lärande på lång sikt och förklarar varför endast en institutionell varaktig inbäddning av e-lärande kan vara framgångsrik så att e-lärande blir en accepterad del av vardagens aktiviteter.
 • Artikeln: A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om artikeln A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context av Russell, C. (2009).
  Artikelns ramverk beskriver att systemisk omvandling av ett universitets undervisningserbjudande kräver samordnad förändring mellan aktiviteter som traditionellt har skötts separat på campusuniversitet. Utan sådan samordning kommer traditionella sätt att organisera utbildningen och undervisning bekräftas, eftersom stödpersonal och universitetslärare försöker optimera sitt eget arbete lokalt. Ramverket kan tillämpas av universitetsledningar för att vägleda en systematisk förändringsprocess för att implementera ny teknik i distansutbildningen.