Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 187 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 187 träffar

 • Temacafé: Aktiv studentmedverkan

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Studentperspektiv
  Temacafé
  Vem har tagit fram materialet: Umeå universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet
  Inkommet: 2023-09-26
  Kortare beskrivning av tipset, Det kan vara utmanande för lärare att ge distansutbildning som är stimulerande för studenterna och där de kan delta aktivt.
  Lärar-student, samt student-student relationen och kommunikationen påverkas och faller ut annorlunda än på campus. Hur kan lärare, genom att i högre utsträckning medskapa distansutbildningen med studenterna, tackla detta? Det och mycket annat kommer vi få inspel kring och diskutera under detta temacafé om distansutbildning och aktiv studentmedverkan.

  Medverkande
  Lovisa Håkansson, Uppsala universitet
  Moderator: Claire Englund, Cecilia Hellekant, Kent Stening
 • Ett medicinskt universitet - virtuella fall -

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Digitalisering
  Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Karolinska Institutet
  Inkommet: 2023-09-26
  Kortare beskrivning av tipset, Karolinska Institutet har skapat ett antal virtuella patientfall.
  Virtuella patienter är en interaktiv datorsimulering där du möter en patient i en virtuell miljö. Du kan genomföra din datainsamling samt interagera med patienten genom att aktivt välja vilken data du behöver samla in.

  Du kan ex välja vilka frågor du vill ställa till patienten eller välja vilka undersökningar du önskar utföra. Syftet är att du i en lugn och trygg miljö med omvårdnadsprocessen som ram får möjlighet att träna kliniskt resonemang och kliniskt beslutsfattande.
 • Virtual Case System

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Digitalisering
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Stockholms universitet
  Inkommet: 2023-09-26
  Kortare beskrivning av tipset, Detta projekt handlar om utveckling och forskning kring virtuella fall för lärande, träning och bedömning. De virtuella fallen kan användas inom olika domäner som medicin, omvårdnad, psykiatri, psykologi, lärarutbildning, specialpedagogik, juridik och socialvård.
  Virtuella fallbeskrivningar är representationer av möten mellan en professionell och en annan person där en verklig person kan interagera med en digitalt visualiserad avatar. Syftet är att träna yrkesmannens (kliniker eller student) beslutsfattande och resonemangsförmåga.

  Projektet Virtual Case System på Stockholms universitet fokuserar på utvecklingen av ett helt nytt system där virtuella fallbeskrivningar kan utvecklas, redigeras och köras med lätthet av lärare eller andra pedagoger utan behov av programmerare eller tekniker. Ett antal forskningsstudier är kopplade till huvudprojektet där lärandemål, möjligheter med digital bedömning och andra frågeställningar undersöks.
 • Självbedömning av digital kompetens

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Digitalisering
  Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: PDK subnetvärk, ITHU
  Inkommet: 2023-09-22
  Kortare beskrivning av tipset, Länk till den svenska versionen av Europeiska kommissionens enkät Digital Competence for Educators, som möjliggör självbedömning av digital kompetens för lärare.
  Webbaserad enkät. Efter avslutad enkät får deltagarna en rapport som sammanfattar individens digitala kompetens och ger förslag på hur olika färdigheter och kunskaper relaterade till denna kompetens kan ökas.
 • Aktiv studentmedverkan och distansundervisning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod
  Presentation
  Vem har tagit fram materialet: Lovisa Månsson, Uppsala universitet
  Inkommet: 2023-09-14
  Kortare beskrivning av tipset, Det kan vara utmanande för lärare att ge distansutbildning som är stimulerande för studenterna och där de kan delta aktivt. Lärar-student, samt student-student relationen och kommunikationen påverkas och faller ut annorlunda än på campus. Hur kan lärare, genom att i högre utsträckning medskapa distansutbildningen med studenterna, tackla detta?
  Presentation som Lovisa Månsson visade under temacafé om aktiv studentmedverkan.