Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 277 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 277 träffar

 • What is the EU doing on higher education?

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur Pedagogik, didaktik och metod Examination Teknik Samverkan Digitalisering Livslångt lärande Distansutbildning Breddad rekrytering Studentperspektiv
  Dokument/Rapport/Litteratur Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Ida Renström, KTH
  Inkommet: 2024-05-02
  Kortare beskrivning av tipset, The EU cooperates with higher education institutions and Member States to accelerate the transformation of an open and inclusive higher education system in Europe. Find out more about higher education!
  What is the EU doing on higher education?
  Micro-credentials are qualifications gained through short, transparently-assessed courses or modules.

  European Student Card initiative
  Helping students and higher education institutions on Erasmus+ exchanges by simplifying admin and enhancing digitalisation.

  Quality higher education
  High-quality, relevant higher education equips students with the knowledge and transversal skills required to succeed after graduation.

  Inclusive and connected higher education
  Higher education must be inclusive and its institutions connected to their communities.

  Innovation in education
  Fostering innovation in higher education is a key priority for the EU and its Member States.

  Working Groups and Educational Resources and more.
 • Så aktiverar du till självstyrt lärande

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Teknik Digitalisering Studentperspektiv
  Webbplats Film
  Vem har tagit fram materialet: Ida Renström, KTH
  Inkommet: 2024-04-29
  Kortare beskrivning av tipset, Genom att sätta in film i en pedagogisk modell kan vi stödja studenters självstyrda lärande. Modellen har fem delar och bygger på flera pedagogiska ramverk.

  Webbsida och videofilm som tar upp vad är film bra till och vad menas med självstyrt lärande : Filmens pedagogiska ramverk

  - manuset bygger på ämnesdidaktisk evidens och följer tänkt lärandemål och utfall (kursmål)
  - kontextuella faktorer, till exempel autenticitet i primär- och biaspekter

 • Artikel: Beyond the Hype: Towards a Critical Debate About AI Chatbots in Swedish Higher Education

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Examination Teknik Digitalisering Livslångt lärande Studentperspektiv
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Stockholms universitet
  Inkommet: 2024-04-22
  Kortare beskrivning av tipset, Interested in emerging technologies in higher education, we look at AI chatbots through the lens of human–technology mediations.
  We argue for shifting the focus from what higher education can do with AI chatbots to why AI chatbots are compelling for higher education’s raison-d’être. We call for a critical debate examining the power of AI chatbots in configuring students as civic actors in an increasingly complex and digitalized society.

  We welcome a continuous and rigorous examination of generative AI chatbots and their impact on teaching practices and student learning in higher education.

  Keywords: ChatGPT, technological mediations, criticality, student writing, higher education practices
 • Artikel: Generative AI and Teachers -- For Us or Against Us? A Case Study

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod Examination Teknik Digitalisering
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Luleå tekniska universitet
  Inkommet: 2024-04-22
  Kortare beskrivning av tipset, The article present insightful results of a survey on the adoption of generative artificial intelligence (GenAI) by university teachers in their teaching activities.

  The transformation of education by GenAI, particularly large language models (LLMs), has been presenting both opportunities and challenges, including cheating by students. We prepared the online survey according to best practices and the questions were created by the authors, who have pedagogy experience. The survey contained 12 questions and a pilot study was first conducted. The survey was then sent to all teachers in multiple departments across different campuses of the university of interest in Sweden: Luleå University of Technology. The survey was available in both Swedish and English. The results show that 35 teachers (more than half) use GenAI out of 67 respondents. Preparation is the teaching activity with the most frequency that GenAI is used for and ChatGPT is the most commonly used GenAI. 59% say it has impacted their teaching, however, 55% say there should be legislation around the use of GenAI, especially as inaccuracies and cheating are the biggest concerns.

 • Nyhetsbrev om aktuell högskolepedagogisk forskning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Pedagogik, didaktik och metod
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Centrum för universitetslärarutbildning, SU, Klara Bolander Laksov är ansvarig.
  Inkommet: 2024-04-19
  Kortare beskrivning av tipset, Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet har ett nyhetsbrev där den som prenumererar får korta sammanfattningar av högskolepedagogisk forskning.

  En redaktion bestående av universitetslärare från olika institutioner vid Stockholms universitet bevakar två tidskrifter var, och väljer varje månad ut en artikel som de skriver om och kommenterar. Vem som helst kan prenumerera på nyhetsbrevet.