Lyssna

Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling. Se inspelningar av redan genomförda aktiviteter i puffarna.

Resultat: 111 träffar
Filter

Välj filter

Tillbaka

Tillbaka

Resultat: 111 träffar

 • Boken: Changing cultures in higher education: Moving ahead to future learning

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om boken Changing cultures in higher education: Moving ahead to future learning av Ehlers, U. D., & Schneckenberg, D. (Eds.). (2010).
  Här hittar universitetsledningar strategiska tillvägagångssätt för innovation, metoder för integration och hantering av nya digitala pedagogiska verktyg inom högre utbildning. Boken tillhandahåller många exempel på framgångsrika utbildningsinnovationer vid universitet och praktiska rekommendationer för kompetens- och kvalitetsutveckling.
 • Artikeln: Institutional perspectives: The challenges of e‐learning diffusion

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om artikeln The challenges of e‐learning diffusion av Nichols, M. (2008).
  Denna artikel pekar på gemensamma faktorer vid institutioner som framgångsrikt har infört e-lärande på lång sikt och förklarar varför endast en institutionell varaktig inbäddning av e-lärande kan vara framgångsrik så att e-lärande blir en accepterad del av vardagens aktiviteter.
 • Artikeln: A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om artikeln A systemic framework for managing e-learning adoption in campus universities: individual strategies in context av Russell, C. (2009).
  Artikelns ramverk beskriver att systemisk omvandling av ett universitets undervisningserbjudande kräver samordnad förändring mellan aktiviteter som traditionellt har skötts separat på campusuniversitet. Utan sådan samordning kommer traditionella sätt att organisera utbildningen och undervisning bekräftas, eftersom stödpersonal och universitetslärare försöker optimera sitt eget arbete lokalt. Ramverket kan tillämpas av universitetsledningar för att vägleda en systematisk förändringsprocess för att implementera ny teknik i distansutbildningen.
 • Artikeln: Leading change together: managing cultural change across the higher education workforce

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Dokument/Rapport/Litteratur
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Karlstads universitet tipsar om artikeln Leading change together: managing cultural change across the higher education workforce av Devecchi, M. C., Mansour, H. F., Allen, N., & Potter, J. (2018).
  Denna studie beskriver universitetspersonalens perspektiv på förändringsarbete och hanteringen av denna. Syftet med studien är att utveckla en förståelse för rollen och dynamiken i formella och informella ledarskapspraxis och -strategier. Artikeln betraktar förändring som en pågående process där chefer och ledare behöver stödja nytänkande och förändring på alla nivåer på universitetet.
 • Följ en-metoden: Ta del av verktygslådan

  , öppna i ny flik
  Taggar för tipset,
  Organisation/Kultur
  Webbplats
  Vem har tagit fram materialet: Karlstads universitet
  Inkommet: 2022-05-17
  Kortare beskrivning av tipset, Följ en-metoden baseras på forskning och praktik inom tjänstedesign och tjänsteinnovation och är framtagen av Rethink:Kau vid Karlstads universitet.

  Verktygslådan kan användas för olika typer av utvecklingsarbete och består av fyra faser med tillhörande verktyg i respektive fas och har också en inledande del som man kan använda när man planerar sitt arbete. Det kan handla om ett utvecklingsprojekt över en längre tid, ett kortare uppdrag eller en workshop. Kunskapsmaterial från Karlstads universitet.