Lyssna
Anmälan är stängd.

Webbinarium: Omställningsstödet och studieformer på distans

Genom det nya omställningsstudiestödet ges yrkesverksamma personer en chans att kompetensutveckla sig för att öka attraktiviteten på arbetsmarknaden. Studiestödet är också ett verktyg för kompetensförsörjningen inom arbetslivet.

Den tidigare regeringen har gett lärosätena ett uppdrag att analysera sina utbildningsutbud med syfte att tillgängliggöra kurser och utbildningar som riktar sig till redan yrkesverksamma. Men det är inte bara innehållet som ska analyseras utan även formerna.

För många yrkesverksamma är distansutbildningar en förutsättning för studier, så tillgången till distansutbildning spelar en viktig roll för att omställningsstudiestödet ska bli en framgång.

Vi diskuterar målsättningarna med omställningsstudiestödet med representanter från den tidigare regeringen, med berörda myndigheter och med lärosäten som ska erbjuda kurser för yrkesverksamma.

Medverkande

Roger Mörtvik - tidigare statssekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Anna Bengtsson, UKÄ, projektledare
Åsa Ekberg, Avdelningschef, Utbildningsstrategiskt stöd, Lunds universitet
Lena-Maria Öberg, Mittuniversitetet