Lyssna

Include-Swednet Konferens: Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?

Include, Swednet och UHR bjuder gemensamt in högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter till en konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande.

En inkluderande högskola behöver en högskolepedagogik där frågor om breddat deltagande är en given del.

Deltagarna erbjuds möjligheten att reflektera över erfarenheter, ta del av aktuell forskning, samt diskutera hur respektive lärosäte, på ett systematiskt och likvärdigt sätt, kan utveckla sin högskolepedagogiska verksamhet för att ge studenter och lärare de bästa av förutsättningar i utbildningen.

Stor vikt kommer att läggas vid interaktion, med möjlighet till gemensamma samtal och delaktighet både under och mellan programpunkterna.

Registrering för deltagande sker  1 september – 15 oktober