Lyssna
Anmälan är stängd.

Include-Swednet Konferens: Är det möjligt – systematiska vägar för en inkluderande högskola?

- Anmälan stängd -
Include, Swednet och UHR bjuder gemensamt in högskolepedagogiska utvecklare, lärare, forskare och studenter till en konferens om högskolepedagogik och breddat deltagande.

En inkluderande högskola behöver en högskolepedagogik där frågor om breddat deltagande är en given del.

Deltagarna erbjuds möjligheten att reflektera över erfarenheter, ta del av aktuell forskning, samt diskutera hur respektive lärosäte, på ett systematiskt och likvärdigt sätt, kan utveckla sin högskolepedagogiska verksamhet för att ge studenter och lärare de bästa av förutsättningar i utbildningen.

Stor vikt kommer att läggas vid interaktion, med möjlighet till gemensamma samtal och delaktighet både under och mellan programpunkterna.

 

Program

12:00 Registrering och mingellunch

13:00 Välkommen!

Carina Carlund, Ordf. Include, Björn Kjellgren, Ordf. Swednet. Teresa Tomasevic, Universitetsadjunkt, MaU, och moderator för konferensen.

Är det möjligt och vad är problemet? Några perspektiv på breddat deltagande och högskolepedagogisk utveckling.

 • Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010–2021: En kunskapsöversikt.
  André Bryntesson, forskningssamordnare, UU.
 • Varför behövs en antologi om BR och Högskolepedagogik?
  Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap, MaU.
 • Pedagogisk och vetenskaplig verksamhet i högre utbildning, ett organisatoriskt eller professionellt problem?
  Åsa Lindberg-Sand, docent, LU.

15:00 Fika

15:30 Inkluderande högre utbildning - forskningsperspektiv på breddat deltagande och högskolepedagogik

Presentationer utifrån texter i antologin “Inkluderande högre utbildning” (Studentlitteratur, 2023).

 • Breddat deltagande och forskningsanknytning.
  Petri Gudmundsson, Universitetslektor, MaU.
 • Flexibla lärandemiljöer med inkludering i fokus.
  Marie Leijon, Universitetslektor, MaU.
 • Akademisk litteracitet i en ny kunskapsvärld - Lisa Bjernhager, universitetsadjunkt, Malmö universitet

17:00 Paus

18:30 Konferensmiddag med efterföljande mingel – Sjöfartshotellet

08:30 Högskolepedagogik och breddat deltagande som kvalitetsmått

 • UKÄ:s tematiska utvärdering av lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning – Rekommendationer om högskolepedagogikens roll.
  Bo Anders Jönsson, professor, LU, och Ann Sörlin, universitetslektor, UmU.

 

09:00 Interaktivt pass

Deltagarsamtal i mindre grupper. Vad är möjligt och vad är egentligen viktigast?

 

10:00 Fika

 

10:30 Stöd för högskolepedagogisk utveckling och breddat deltagande

 • Vad är UHR:s uppdrag framåt för högskolepedagogisk utveckling och breddat deltagande?
  Sofia Scholler, utredare, UHR.
  Fanny Labory, biträdande projektledare, UHR

         (Kort paus.)

 • Panelsamtal – Är det möjligt?
  Paneldeltagare: Magnus Nermo, professor, SU, Patricia Staaf, referensgrupp för Högskolepedagogiska lyftet, Åsa Lindberg-Sand, docent, LU och Bo Anders Jönsson, professor, LU.
  Moderator: Christina Johnsson, universitetslektor, MaU.
 • Vägen framåt! Hur tar vi våra prioriteringar vidare?
  Björn Kjellgren, Ordf. Swednet, och Carina Carlund, Ordf. Include.

 

12:00 Mingellunch och avslut

 

 

Anmälan är stängd, alla platser fyllda.