Lyssna

ITHU subnätverksträff: Går det att säkra examinationer mot fusk?

Träffen har temat förebyggande arbete mot risken för plagiering och fusk vid examinationer. Sonja Bjelobaba från Uppsala universitet inleder med inspiration utifrån frågan ”Går det att säkra examinationer mot fusk?” .

Sonja Bjelobaba är projektledare för projektet "Forskningsetiska kurser" vid Centrum för forsknings- & bioetik samt universitetslektor i serbiska, kroatiska och bosniska vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala Universitet. Hon är även vicepresident för det europeiska nätverket för akademisk integritet (European Network for Academic Integrity, ENAI) och koordinator av projektet "Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society" (BRIDGE, 2020-2023, Erasmus+ Strategic Partnership). Sonja disputerade vid Göteborgs universitet där hon tidigare arbetat som pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitet och undervisade i forskningsetik, handledning i forskarutbildningen och högskolepedagogik. Hennes forskning handlar om frågor om akademisk integritet på Balkan och i Sverige.

Artiklar:
Academic Integrity Teacher Training: Preventive Pedagogical Practices on a course level (2020) https://academicintegrity.eu/conference/proceedings/2020/bjelobaba.pdf

Academic Integrity Skill Development amongst the Faculty at a Swedish University (2018) http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=7016&pid=diva2%3A1295027

Agenda:

Kl 15:00-15:05 Petronella hälsar alla varmt välkomna och naturligtvis alldeles särskilt Sonja Bjelobaba

Kl 15:05- 15:25 Sonja inspirerar oss med tankar utifrån frågan ”Går det att säkra examinationer mot fusk?”

Kl 15:25-15:45 Diskussioner i smågrupper

Kl 15:45-16:00 Sammanfattning och ev frågor

Anmälan

Mail till petronella.ekstrom (at) oru.se för anmälan och möteslänk.