Lyssna

ITHU:s nätverksmöte: "Hur kan vi förbättra tillgängligheten vid examinationssituationen för studenterna?"

Välkomna till nätverksmöte på temat: "Hur kan vi förbättra tillgängligheten vid examinationssituationen för studenterna?"

Efter inkomna önskemål till flera av ITHU:s subnätverk så samordnar de nu ett stort nätverksmöte för att gemensamt diskutera tillgänglighet och examination.

Inför mötet vill de samla upp dina tankar och inlägg i en padlet på ämnet:
 ”Vilken/vilka utmaningar står jag inför när det gäller tillgänglighet och examination?”
https://padlet.com/ithunatverket/tillganglighet_examination 

Underlaget i padleten är tänkt att användas under gruppdiskussionerna vid mötet.

 

15:00-15:45 Nätverksträffen inleds med korta tankar och inspiration runt följande frågor:

  • Intro: Vilka är våra studenter? Vi tittar nationellt på studenter inom högre utbildning just nu, lite på förändringar över tid samt ger oss på några ord om framtiden.
  • Ser vi på examinationen som en kontrollinstans och/eller ett lärtillfälle? Och vilka blir konsekvenserna av ena eller det andra synsättet?
  • Sker examinationen kontinuerligt under kursens gång (och på olika sätt) eller vid ett samlat tillfälle? Hur kan detta i så fall påverka våra möjligheter att anpassa kursens design som gör att fler, eller alla, kan vara med?
  • Hur  kan vi tänka runt uppgiftskonstruktion för att öka tillgängligheten?
  • Vilka tillgänglighetsfunktioner har vi i våra digitala examinationsplattformar?

15:45-16:30 Diskussion i mindre grupper utifrån frågan ”Vilken/vilka utmaningar står jag inför när det gäller tillgänglighet och examination?”  och underlaget i padleten.   

Mötet hålls i zoom på länk: https://oru-se.zoom.us/j/63052258371?pwd=MWk5Yk1oNkZGUUU2ZEhSTTJkMGFnZz09