Lyssna
Anmälan är stängd.

Lämna synpunkter till EU-kommissionen - digital utbildning

EU-kommissionen ger nu möjlighet att lämna synpunkter kring behov av insatser rörande digital utbildning inför kommande öppna samråd om slututvärdering av programmet Erasmus+ (2014-2020) och halvtidsutvärdering av Erasmus+ (2021-2027) .

Coronapandemin har visat hur viktigt det är att skapa förutsättningar för tillgänlig och inkluderande digital utbildning av hög kvalitet.

EU-kommissionen vill nu ta fram en rekommendation om vilka investeringar och politiska reformer som behövs för att alla ska få tillgång till digital utbildning. Bidra med dina synpunkter och erfarenheter på detta område.

Ett öppet samråd innebär att du kan delta och lämna synpunkter och idéer inom en specifik fråga eller ett område. Både organisationer och privatpersoner kan delta i samråden.

Deadline är 16 september. 

Länk till EU-kommissionens undersökning om digital utbildning