Lyssna
Anmälan är stängd.

Lämna synpunkter till EU-kommissionen - digitala färdigheter

EU-kommissionen ger nu möjlighet att lämna synpunkter kring behov av insatser rörande digitala färdigheter inför kommande öppna samråd om slututvärdering av programmet Erasmus+ (2014-2020) och halvtidsutvärdering av Erasmus+ (2021-2027) .

Under pandemin har det blivit ännu viktigare med digitala färdigheter, men det finns fortfarande brister och stora skillnader mellan olika grupper.

EU-kommissionen vill nu ta fram en rekommendation om hur man kan främja digitala färdigheter redan i unga år och inom alla utbildningar. Bidra med dina synpunkter och erfarenheter på detta område.

Ett öppet samråd innebär att du kan delta och lämna synpunkter och idéer inom en specifik fråga eller ett område. Både organisationer och privatpersoner kan delta i samråden.

Deadline är 16 september. 

Länk till EU-kommissionens undersökning om digitala färdigheter