Lyssna

Minikonferens om examination i högre utbildning 2023

HPU tipsar om minikonferensen om examination i högre utbildning som anordnas av ett nationellt nätverk för examinationsutveckling i högre utbildning

På förmiddagen den 11 oktober kl 9-12 erbjuder vi*  5 – 6 sessioner om examination och du är varmt välkommen att delta. Deltagandet sker digitalt på distans och du kan välja att delta i en eller flera sessioner. Sessionerna kommer att hållas på svenska.

Vi som ordnar den här förmiddagen är ett antal lärosäten som under en tid träffats för att samarbeta runt förändrade förutsättningar för examination och för att stödja varandra i våra respektive utvecklingsarbeten i vår examinationspraktik. Med den här förmiddagen vill vi belysa några av de teman som återkommande efterfrågas i lärarkollegiet och ge konkreta exempel från våra respektive praktiker.

De sessioner som planeras är:

  • Bedömning och återkoppling
  • Examination av VFU
  • Grupparbete och examination
  • Tillgänglighet och bedömning
  • Praktisk examination
  • Generativ AI och examination
  • Muntlig examination

Föreslagna teman i anmälningsformuläret är preliminära och program fastslås när vi vet vad ni deltagare har prioriterat i era svar. Vi ser fram emot att dela tankar och den här förmiddagen tillsammans med er.

Välkommen att delta i det du kan mellan 09.00 och 12.00

Program och länkar skickas inom kort till er som anmäler intresse.

Gör en intresseanmälan här:

https://survey.umu.se/examination

 

*Vi som genomför konferensen är ett nationellt nätverk för examinationsutveckling i högre utbildning. Följande lärosäten är representerade:

Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Sjöstridsskolan, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Jönköping University.