Lyssna
Anmälan är stängd.

SUHF konferens: NU2022 i Stockholm och online

Att synliggöra lärande - Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning 15-17 Juni 2022. Årets konferens äger rum i Stockholm och online. De arrangerande lärosätena är Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan och Kungliga musikhögskolan. Temat för 2022 års NU-konferens är “Att synliggöra lärande”. Med detta tema vill konferensen sätta fokus på det kontinuerliga lärande som sker i akademin och erbjuda en arena som främjar en utmanande och stimulerande dialog om lärande ur skilda perspektiv.

Aktuella och angelägna frågor för konferensen är:  

  • Vad kan vi lära av de nya undervisningspraktiker som utvecklades under covid-19-situationen  och hur kan vi dra nytta av dessa kunskaper framöver? 

  • Hur kan olika typer av lärande synliggöras  i olika miljöer: fysiska och digitala? 

  • Hur kan formativ återkoppling utvecklas och användas  i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande i de nya undervisningspraktikerna? 

  • Hur kan data som genereras under digitala interaktioner användas för att utveckla undervisning och lärande?

  • Hur kan undervisning och lärande planeras, genomföras och utvärderas med stöd i forskning?

  • Vilken roll har kollegialt lärande för att stötta lärares professionella utveckling?

  • Hur kan synliggörande av lärande användas för kvalitetsutveckling av  högre utbildning?

Webbplatsen NU2022