Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Pedagogisk meritering

Hur har pedagogiska meriteringsmodeller vuxit fram och hur ser det ut idag? Hur upplever lärare inom högskolan ansökningsprocessen när de får sin högskolepedagogiska skicklighet bedömd?

Pedagogiska meriteringsmodeller har blivit allt vanligare på svenska lärosäten.
 
Det har också blivit vanligare att lärosäten kombinerar flera olika modeller. Vid temacaféet inbjuds du som deltagare att i breakout rooms delta i en diskussion om olika modellers styrkor och svagheter, vad svenska lärosäten vill uppnå med att införa pedagogiska meriteringsmodeller och i vilken utsträckning som de har lyckats åstadkomma det de önskar.
 
Vid caféet berättar också Louise Sund, excellent lärare vid Mälardalens universitet, om hur det var att söka och bli meriterad och senare även excellent lärare.
 
Caféet är det andra i en serie av caféer på temat meritering inom högskolan.