Lyssna

Temacafé: Samverkansmeritering

Vad kommer Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) att finna när de granskar de svenska lärosätenas samverkan med det omgivande samhället? Behövs meriteringsmodeller för samverkansskicklighet och vad krävs i så fall av sådana modeller?

Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att utvärdera svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället, så som det beskrivs i högskolelagen. Uppdraget ska redovisas under slutet av 2024. Hur kommer UKÄ:s utvärdering att sätta fokus på hur lärosätena utvecklar sin samverkansverksamhet? Kommer den att intensifiera diskussionen om hur lärosäten synliggör, ger incitament och belönar medarbetare som är skickliga på att samverka?

Vid detta café diskuterar Åse Nygren, Blekinge Tekniska Högskola, och Johan Blaus, samverkansstrategi på KTH, olika utgångspunkter och modeller för att bedöma samverkansskicklighet samt dess styrkor och svagheter. Fyller befintliga system de behov som lärosätena har med dem eller behövs något annat, så som en nationell samordning? Är en nationell modell ens möjlig?

Vid caféet ges också du som deltagare möjlighet att diskutera olika modellers avsiktliga och oavsiktliga konsekvenser för den som meriteras, för den meriterades kollegor och för lärosätets studenter.

Caféet är det fjärde i en serie av caféer på temat meritering inom högskolan.

Medverkande

Åse Nygren, en av författarna till rapporten från projekt MerSam 
Johan Blaus, samverkansstrateg på KTH

 

Till anmälan