Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Akademisk integritet

Hur kan vi jobba för att minska risken för fusk och plagiering? Under pandemin har det varit ett stor fokus på identitetskontroll och övervakning.

Under detta temacafé fokuserar vi istället på pedagogiska frågor om fusk och plagiat som skilda uppfattningar mellan studenter och lärare om fusk, om hur man kan utveckla metoder för att minska ”fusk”, frågorna om social presence och förväntningar, att kommunikativ tydlighet är viktig för att påverka studenternas incitament för studier och slutligen att byta och bryta modellbeteenden. 

Caféet inleds med en kort presentation:  

  • Sonja Bjelobaba, Uppsala universitet, Centrum för forsknings- och bioetik. 

Efter introduktionen inbjuds till fördjupande diskussioner i breakout rooms, där deltagarna har möjlighet att utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen. Temacaféet avslutas med en gemensam diskussion och möjlighet att ställa frågor till de medverkande.  

Medverkande:
Sonja Bjelobaba, forskare i forskningsetik vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet 
Minette Henriksson, ansvarig för textmatchningssystemet (Ouriginal) hos SUNET.