Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Asynkrona examinationer på distans

Hur skapar vi asynkrona digitala examinationer som stärker studenternas lärande? Under detta kafé undersöker vi tillsammans möjligheter och lösningar i asynkrona digitala examinationer.

Caféet inleds av tre lärare som kort presenterar hur de har arbetat med digitala examinationer som stärker studenternas lärande. Efter introduktionen inbjuds alla deltagare till fördjupande diskussioner i breakout rooms, där du som deltagare har möjlighet att  utbyta erfarenheter och bidra till diskussionen. 

Presentationer 

Open-book examination – positivt eller negativt för studenters lärande? 

Inom naturvetenskap och teknik är det vanligt med salstentamen där studenterna får ta hjälp av formelsamling när de löser tentamensuppgifterna. Vad händer med studenternas lärande under examinationen om de får använda kurslitteraturen för att lösa tentamensuppgifterna? Hur förbereder vi studenterna för deras kommande arbetsliv, vilka hjälpmedel har de då till hjälp för att lösa problem? Björn Sjöstrand och Gunilla Carlsson Kvarnlöf vid Karlstads universitet delar med sig av sina erfarenheter av att använda Open-book examination. 

 

Asynkron examination på distans – varför och vad kan det innebära? 

Undervisning inom elektronik på campus har ofta en synkron form, där studenterna deltar i föreläsningar, räkneövningar och laborationer på plats vid en viss tid, och där kursen avslutas med en skriftlig salstentamen. Vad händer om man skickar ut labutrustning till studenterna, lägger upp kursen i en lärplattform med läsinstruktioner, korta föreläsningsfilmer, instruktionsfilmer mm och inför korta examinerande inslag som kan genomföras helt asynkront och där lärarens undervisning bygger på kontinuerlig återkoppling? Agneta Bränberg vid Umeå Universitet delar med sig av sina erfarenheter av att använda asynkron examination. 

 

Exercising together at a distance 

The effectiveness of an exercise instructor (coach) can depend on leadership behaviours and the relationship they form with members of their class/team...But how can we develop a connection at a distance/online? Although online/television exercise classes are commonplace, theory and research on their delivery is limited. The challenge for teaching and assessment was to adapt knowledge developed from research associated with one form of delivery (in-person, synchronous) for use in an alternative format (remote, asynchronous). Paul Davies vid Umeå Universitet delar med sig av sina erfarenheter av att använda asynkron examination. 

 

Medverkande: Björn Sjöstrand och Gunilla Carlsson Kvarnlöf, Karlstads universitet. Agneta Bränberg och Paul Davies, Umeå universitet.

 

Moderator: Claire Englund, Umeå universitet