Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Fortsättning på hybrida lärmiljöer

Vi gör en uppföljning av temat hybrida lärmiljöer från i våras.

Den 7 juni genomfördes ett uppskattat studiebesök hos Högskolan Dalarna och Högskolan Väst. Nu erbjuder vi ett uppföljande temacafé på ämnet Hybrid i verkligheten.

Lärarna och verksamhetsstödet från Högskolan Dalarna och Högskolan Väst har tagit vara på synpunkterna från förra temacaféet och delar med sig av erfarenheter om att bedriva undervisning i hybrida lärmiljöer.

Studiebesöket den 7 juni 2022 spelades in och går att titta på i efterhand i Resursbanken.