Lyssna

Temacafé: Hybrid i verkligheten – digitalt studiebesök i hybrida lärmiljöer

Hybridundervisning och hybrida mötesmöjligheter har fått stor efterfrågan i spåren av pandemin men hur är det egentligen att vara digital deltagare i en hybriduppkoppling?

Välkommen att följa med Högskolan Dalarna och Högskolan Väst på ett digitalt studiebesök i de hybridförberedda undervisningslokaler som tagits fram vid respektive lärosäte. Utöver upplevelsen av hybrida lärmiljöer kommer deltagarna också att få diskutera och problematisera kring de nya pedagogiska förutsättningar som hybrida miljöer skapar.

Anmälan öppnar ca en vecka innan.