Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Så fixar du ett fungerande grupparbete

Det finns i dag ett starkt vetenskapligt stöd för att arbete i grupp gynnar studerandes lärande av både ämneskunskap och förmågan att samarbeta. Att som lärare skapa förutsättningar för välfungerande arbete i grupp på universitet och högskola är dock en utmaning. Ibland fungerar grupparbeten väl och leder till lärande. Vid andra tillfällen uppstår mindre konstruktiva processer. Varför är vissa grupparbeten framgångsrika medan andra inte är det, och är detta något som kan påverkas? Om så är fallet, hur?

Vid teamcafét inbjuds du tillsamman med Eva Hammar Chiriac, Linköpings universitet och Margareta Jernås, Göteborgs universitet att diskutera hur man som lärare fixar ett fungerande grupparbete. Eva Hammar Chiriac och Margareta Jernås kommer att presentera ett urval av teoretiska begrepp och hur de kan tillämpas i praktiken.

Presentationen följs av diskussioner i break-out-rooms som sedan kortfattat följs upp i storgrupp. Vi hoppas att cafét kan bidra med ökad kunskap om lärande i grupp och dess dynamik och att grupparbete som arbetsform inom högre utbildning åter får mer utrymme i utbildningarna.

Därigenom ges studerande möjlighet till gemensamt lärande och att utveckla de av samhället efterfrågade samarbetsförmågorna. 

 

Medverkande

Eva Hammar Chiriac professor i Psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet  

Margaretha Jernås, docent och pedagogisk utvecklare, Enheten för pedagogisk utveckling och interativt lärande, Göteborgs universitet.