Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Samarbete som nyckelfaktor för undervisning av stora studentgrupper

Vad är viktigt att tänka på när vi undervisar stora studentgrupper, både vad gäller undervisning som ges helt på distans och vid undervisning som sker på plats?

Välkommen till ett temacafé där lärare från Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, och Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om deras arbete med att främja samarbete studenter emellan samt inom lärarkollegiet.

Temacaféet kommer att bestå av presentationer om undervisningssammanhanget vid respektive lärosäte, först med fokus på samarbete mellan studenter påföljd av en diskussion om hur respektive lärarkollegie samarbetar.

Medverkande lärare kommer även att diskutera sinsemellan för att belysa intressanta framgångsfaktorer. Temacaféet avslutas med en öppen gruppdiskussion och frågestund med presentatörerna.

Medverkande: 


Tomas Holmgren, universitetsadjunkt på Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Elinor Adenling, universitetslektor på Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Elisabeth Persson, universitetslektor på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Katrina Ask, universitetsadjunkt, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Moderator: Per Sandin, pedagogisk utvecklare, Umeå universitet