Lyssna

Temacafé: Språksvårrihetter – programnivå

Välkommen till ett temacafé som tar upp programövergripande aspekter såsom hur man hanterar språkutveckling/skrivutveckling över ett helt program, hur man skapar samsyn bland lärare på ett program om vad som är en acceptabel språknivå osv. Caféet lyfter även studentperspektivet.

Anmälan öppnar ca två veckor innan genomförandet. Du som tidigare har varit anmäld till någon av våra digitala aktiviteter kommer att få en inbjudan när anmälan öppnar.