Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Att stödja studenternas språkutveckling genom utbildningen – möjligheter och utmaningar

Välkommen till ett temacafé som från två olika perspektiv belyser frågor om studenters progression av vetenskapligt skrivande genom utbildningen.

Vera Vicenzotti (universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) diskuterar enskilda lärares möjligheter och begränsningar i arbetet med studenternas skrivutveckling. Hon utgår ifrån sina erfarenheter inom landskapsarkitekturprogrammet på SLU och beskriver vad hon kommit att betrakta som ”mini-progression”.

Jannie Teinler (språkhandledare och samordnare för Språkverkstaden, SLU) fokuserar på den individuella studenten inom programmet. Utifrån erfarenheter från en central språkstödsfunktion delar hon med sig av tankar om hur vi kan arbeta för att synliggöra individens utveckling för att stötta språklig medvetenhet och progression.

Moderator: Per Sandin, Umeå universitet