Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Språksvårrihetter. Utmaningar, möjligheter och tips till universitetslärare

Vilka språkliga utmaningar möter du i din undervisning och hur hanterar du det? I detta café ges utrymme för diskussioner om dina erfarenheter med andra. Du får också lyssna till Helen Hed, Umeå universitet, som berättar om övningen Den slaktade artikeln. En övning i att läsa vetenskapliga artiklar och lära sig ett sätt att läsa vetenskaplig text.”

Medverkande:

Helen Hed, Umeå universitetet
Lena Lid Falkman, Karlstads universitet
Cecilia Hellekant, Karlstads universitet
Claire Englund, Umeå universitet