Lyssna

Temacafé: Studentinflytande vid distansutbildning: Hur kan vi underlätta studenters medverkan i kvalitetsutveckling av distansutbildningar?

Hur upplever distansstudenterna själva sina möjligheter till inflytande på kurser och program? Hur kan vi lyfta fram och stödja deras deltagande i kvalitetsutvecklande processer?

Jacob Färnert från Studenternas förenade studentkårer (SFS) presenterar resultaten av intervjuer genomförda med medlemskårer från lärosäten med en hög andel distansstudenter.

Breakout-rooms och frågor

 

Till anmälan