Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Studentinflytande vid distansutbildning: Hur kan vi underlätta studenters medverkan i kvalitetsutveckling av distansutbildningar?

Hur upplever distansstudenterna deras möjligheter till inflytande på kurser och program? Hur kan vi underlättar deras möjlighet till både formellt och informellt inflytande? Jacob Färnert, Studenternas förenade studentkårer (SFS), presenterar resultaten av intervjuer med fem medlemskårer.

Jacob Färnert från Studenternas förenade studentkårer (SFS) presenterar resultaten av intervjuer genomförda med medlemskårer från lärosäten med en hög andel distansstudenter.

Breakout-rooms och frågor