Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Stora studentgrupper på distans: vikten av tydlig kommunikation och strategier för hållbar undervisning

I det kommande temacaféet Stora studentgrupper på distans, möter vi Cecilia Gillgren, högskolan i Skövde (HIS), samt Emil Folino, Blekinge tekniska högskola (BTH). Dessa två presenterar några olika perspektiv från att arbeta med stora studentgrupper; bland annat vikten av tydlig kommunikation med stora grupper, samt en överlevnadsguide - strategier för att göra undervisningen hållbar för både studenter och lärare.

Medverkande:
Emil Folino, BTH.
"Överlevnadsstrategier för lärare - strategier för att göra undervisningen hållbar (för studenter och lärare)."

Cecilia Gillgren, Högskolan i Skövde.
"Att kommunicera med stora grupper (att tänka på)"

Emils och Cecilias presentationer följs av en breakout session för att sedan knytas ihop i en gemensam frågestund/avrundning.