Lyssna

Temacafé: Stora grupper som tema – hur hanterar? AI som kursstöd – svar på frågor

Mer information kommer