Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Tavelundervisning på distans

Att tekniken underordnas pedagogiken och didaktiken:
Att bibehålla den analoga känslan i det digitala mediet har varit en ledstjärna i utvecklingen av BTH´s tavelundervisning i hybridmiljö.

Vi får ta del av utvecklingen av en behovsanpassad modell med pedagogiken i centrum och får smakprov på dess genomförande.

Fokus ligger på hur tekniska lösningar utvecklats för att möta de didaktiska behoven och erbjuda en hybridlösning som sätter relationen mellan lärare och student i centrum.

Presenterad modell är initialt utformad för "klassiska tavelämnen” såsom matematik, fysik men kan onekligen ses som ett generellt verktyg i vår arsenal.

 

Medverkande

Moderator: Claire Englund, Umeå universitet
Hanne Månsson, Blekinge Tekniska Högskola
Linda Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola
Per Gralvik, Blekinge Tekniska Högskola