Lyssna

Kvalitetsdrivet 2022

Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan. I september arrangerar UHR konferensen Kvalitetsdrivet på Scandic Continental i Stockholm.

Kvalitetsdrivet arrangeras som en del av UHR:s främjandeuppdrag att stimulera intresset för högskoleutbildning, främja breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan men också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Årets konferens blir den sjätte i ordningen och basen för dagen utgörs av aktuell forskning, goda exempel och diskussioner om hur högskolan kan ge plats åt alla som vill läsa vidare, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Välkommen till ett konstruktivt erfarenhetsutbyte mellan lärosäten, myndigheter och andra aktörer med intresse för högskolefrågor. 

Läs mer om Kvalitetsdrivet