Lyssna
Anmälan är stängd.

Uppstartswebbinarium för högskolepedagogisk lyft

Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

UHR har fått regeringsuppdraget att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå. I regeringsuppdraget ingår även att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området.

Vid detta uppstartswebbinarium får du höra om regeringens tankar med uppdraget och vad UHR kan erbjuda lärosäten och nätverk inom uppdraget. Du får också höra mer om SUHF:s arbete med ett ramverk för högskolepedagogisk utveckling, samt SFS syn på behovet av högskolepedagogisk utveckling.

 

Medverkande:
Samuel Engblom, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Eino Örnfeldt, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet
Klara Bolander Laksov, Professor, föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning vid Stockholms Universitet, SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogik
Linn Svärd, ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Mikael Andersson, projektledare för Projekten inom Högskolepedagogisk utveckling, Universitets- och högskolerådet

Under webbinariet kommer du att ha möjlighet att ställa frågor till de medverkande.