Lyssna

Generativ AI och examinationer inom Högre utbildning

Välkomna till vårens andra och sista nätverksträff – den här gången på temat: Generativ AI och examinationer inom Högre utbildning

Nätverksträffen är ett samarbete mellan ITHU:s två subnätverk Digitala examinationer och PDK (Nätverket för Pedagogisk Digital Kompetens som hanterar Dig CompEdu).

Syftet med nätverksträffen är att dela erfarenheter rörande val av förhållningssätt till generativ AI och riktning för utveckling av examinationspraktik på våra respektive lärosäten.

Den förväntade utkomsten av nätverksträffen är att identifiera vilka frågor som är viktiga att ställa och arbeta vidare utifrån både på nationell nivå och på lärosätesnivå.

Hur kommer den insamlade informationen att användas? Under hösten 2023 och våren 2024 kommer flera aktiviteter att genomföras som rör Högskolepedagogik och generativ AI inom ramen för det högskolepedagogiska lyftet (UHR:s regeringsuppdrag), bland annat en seminarieserie i ITHU:s och SUHF:s regi. Frågorna som kommer fram under nätverksträffen är tänkt att kunna utgöra underlag för dessa planerade aktiviteter och vidarebefordras till arbetsgrupperna som planerar dem.

Det går att delta och bidra asynkront med frågor och tankar i en padlet. I dokumentet finns några rubriker och alla är välkomna att lägga till rubriker för gruppering av frågor om rubrikerna inte erbjuder det ni anser vara viktigt att lyfta.

Plats: https://oru-se.zoom.us/j/62809698342?pwd=MlhTSVlMNXRHTGxsUklRdERpa09Udz09