Lyssna
Anmälan är stängd.

Temacafé: Vetenskaplig meritering

Behöver de vetenskapliga meriteringsmodeller som idag används vid lärosäten förändras? Vad är utmaningen med befintliga modeller och vad är det för nya ramverk som utvecklas?

Under de senaste åren har flera initiativ tagits av intresseorganisationer i Sverige och Europa med ambitionen att utveckla och förändra sättet man bedömer forskning vilket kan få en påverkan på vetenskapliga meriteringsmodeller. Gemensamt för dessa initiativ är en önskan om att i högre grad komplettera kvantitativa bedömningskriterier med kvalitativa.

Vid detta temacafé diskuteras några av de svenska och europeiska initiativen och dess relation till befintliga modeller: Vad har olika vetenskapliga meriteringsmodeller för styrkor och svagheter, vad får modellerna för konsekvenser för den som meriteras, för den meriterades kollegor och för lärosätets studenter och vilka förutsättningar finns för att implementera och tillämpa olika typer av modeller?

Efter en introduktion av Åse Nygren, Blekinge Tekniska Högskola, Anna Bergstrand, Vinnova, och Jan-Ingvar Jönsson, ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för meritbedömningar, är du som deltagare varmt välkommen att delta i diskussionen. Diskussionen kommer delvis att vara i breakout rooms.

Caféet är det tredje i en serie av caféer på temat meritering inom högskolan.

Medverkande

 
Anna Bergstrand, verksam på Vinnova och en av författarna till rapporten från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam),


Jan-Ingvar Jönsson, rektor på Linköpings universitet och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för meritbedömningar

Moderator: Åse Nygren, verksam på Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet och en av författarna till rapporten från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet