Lyssna
Anmälan är stängd.

Erfarenheter av internationell mobilitet - En underutnyttjad möjlighet till högskolepedagogisk utveckling

Att undervisa en tid på ett partnerlärosäte utomlands kan vara utvecklande för en universitets- och högskolelärares pedagogik. Men hur tas denna erfarenhet vidare efter utbytet?

I rapporten Den akademiska personalens erfarenheter av internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+ lyfts att majoriteten av universitets- och högskolelärarna är nöjda med sitt utbyte men att lärosätena generellt inte visar något större intresse för att ta vara på de erfarenheter som utbytena bidrar till.

Mikael Andersson, UHR, samtalar med Madelen Charysczak, författare till skriften Högskolepedagogisk utveckling genom Erasmus+ lärarutbyte, lärare som deltagit i utbyte via Erasmus+ samt högskolepedagogiska utvecklare.

Webbinariet kommer att spelas in och publiceras på webben efter ca en vecka. I den sista delen av webbinariet ges möjligheter till frågor och samtal med de medverkande. Denna del spelas inte in.

Inför detta webbinarium öppnar vi upp ett diskussionsforum på Sunet Forum där du kan gå in både före och efter webbinariet för att diskutera frågan över lärosätesgränserna. 

Medverkande

Madelen Charysczak, UHR
Anna Klarare, lärare och forskare i vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola
Mats Andersson, adjunkt, institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås.
Mikael Andersson, UHR

Välkomna!

Länkar

Rapporten Den akademiska personalens erfarenheter av internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+

Skriften Högskolepedagogisk utveckling genom Erasmus+ lärarutbyte

Forum om Erfarenheter av internationell mobilitet