Lyssna
Anmälan är stängd.

När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer?

Under seminariet kommer olika examinationsformer att illustreras genom några korta filmer. Vi får höra de medverkande diskutera och kontrastera examinationsformerna. Hur AI kan användas som en del av examinationen kommer att tas upp. Du som deltar kommer att få möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Seminariet modereras av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och ordförande i SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor. ITHU håller i tekniken.

Vi hoppas att du som deltar får med dig ny inspiration kring vilka examinationsformer som är möjliga, och hur AI kan spela en roll i dessa – både som hot och möjlighet.

Det här digitala seminariet arrangeras av SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor i samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och högskolepedagogiska lyftet inom HPU.

Anmälan är stängd, alla platser bokade.