Lyssna
Anmälan är stängd.

Workshop: Professionsutbildningar – utmaningar och möjligheter

Hann du inte med att anmäla dig till workshopen "Professionsutbildningar – utmaningar och möjligheter" som genomfördes i maj? Nu ger vi dig ytterligare ett tillfälle att delta i workshopen den 8 juni kl. 9.00 – 10.30.

Idag finns det ett brett utbud av professionsutbildning med olika upplägg: campus, distans, blandade. Läkare, sjuksköterskor, lärare, sjöbefäl, polis, veterinär, journalist, socionom, optiker, farmaceut m fl.

Olika yrken men många gemensamma utmaningar, inte minst kring hur man löser praktik och handledning på distans och i blandade lärmiljöer.Hur skapar man en yrkesidentitet på distans? Hur kan dessa professionsutbildningar lära av varandra i stället för att arbeta i stuprör?

Denna workshop tar upp följande frågor med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

  • Att överbrygga distans under VFU. Svårigheter med VFU - olika modeller, kommunikation med studenter under praktiken, kommunikation med handledare 
  • Pedagogiska och didaktiska upplägg, t ex simuleringar
  • Hur undviker man modellinlärning?
    Teori och praktik, akademisk miljö kontra praktik på arbetsplatsen
  • Alla verksamheter vill ha personal men inte alla vill vara med och utbilda dem