Lyssna
Anmälan är stängd.

Workshop: Tretton utmaningar vid distansutbildning

Hur tydliggör man vilka utmaningar ditt lärosäte har vid utvecklingen av distansutbildning, och hur kan man adressera utmaningarna? Svaren på dessa frågor har tagits fram inom Blekinge Tekniska Högskolas distansprojekt.

Under 2022 har åtta lärosäten genomfört utvecklingsprojekt inom distansutbildningsområdet. Ett av projekten, vid Blekinge Tekniska Högskola, har genomfört ett internt arbete med att identifiera utmaningar för ett lärosäte vid utvecklingen av sin distansutbildning. Arbetet har resulterat i tretton identifierade utmaningar. I ett samarbete med övriga utvecklingsprojekt har man även samlat förslag på lösningar för utmaningarna.

Arbetet vid BTH har lett till tre viktiga insikter; vikten av att genomföra en intern genomlysning för att identifiera utmaningar förlärosätet, sammanställningen av tretton definierade utmaningar som kan fungera som utgångspunkt även för andra lärosäten, samt början till en gemensam exempelsamling för hur dessa tretton utmaningar kan lösas.

Vid denna workshop samtalar vi både kring arbetssättet och de utmaningar och lösningar som definierats. Vi utgår från tre av de tretton utmaningarna:

- Studentrespons: Lärare ser inte studenters reaktioner online och får ingen uppfattning  av om budskap går fram.

- Upfrontinvesteringar: Resurskrävande initialt arbete vid distansutbildningar, till exempel ta fram föreläsningar och lärmaterial av hög kvalitet.

- Social distans: Studenter känner inte varandra och har därför svagare band att bidra till varandras lärande.

Under workshopen får du både tillfälle att lyssna på representanter för projektet vid BTH och diskutera arbetsformen och de tre utmaningarna med andra deltagare.

Medverkande:

Jonas Knutsson, BTH
Emil Folino, BTH
Henrik Sällberg, BTH