Lyssna

Ny gemensam webbplats för två regeringsuppdrag inom högskolepedagogisk utveckling

De två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning får gemensam webb - hpu.uhr.se

UHR har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling. Här på webbplatsen för Högskolepedagogisk utveckling hittar du både de gemensamma resurserna för de båda uppdragen, och information som rör vart och ett av uppdragen.