Lyssna

18 lärosäten ansökte om medel för kursutveckling inom högskolepedagogik

När vi stängde utlysningen av medel för kursutveckling i måndags vid lunchtid hade 24 giltiga ansökningar inkommit från 18 olika lärosäten.

Syftet med utlysningen är att bidra till bättre kvalitet i utbildning och främja studenters lärande genom att komplettera utbudet av kurser inom högskolepedagogik i Sverige.

Målet med kurserna är att de ska:

  • bidra med specialkunskap
  • möta nationella kompetensutvecklingsbehov
  • möta framtidens kompetensbehov

Ansökningarna kommer nu att bedömas under sommaren och besked om beslut lämnas i slutet på september.