Lyssna

Att tillsammans lyfta sin pedagogiska digitala kompetens

Se temacaféet om det europeiska DigCompEdu och svenska modellen PDK som är verktyg för att arbetsgrupper ska lyfta sin pedagogiska digitala kompetens.

Lena Dagfård från Högskolan Dalarna bjöd in Johani Karhonen från Högskolan i Skövde och Lotta Fröjdfeldt från Mälardalens universitet som berättade om DigCompEdu och PDK-cykeln.