Lyssna

SFS: Högskolepedagogik - vad har hänt på tio år?

Under Almedalsveckan anordnade Sveriges Förenade Studentförbund ett panelsamtal om högskolepedagogik.  Har regering och lärosäten tagit till sig studenternas krav och uppmaningar?

Det har gått tio år sedan Sveriges förenade studentkårer släppte rapporten "Studentens lärande i centrum - Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan".

I den ställde man en rad krav på regeringen och en rad uppmaningar till lärosätena. I det här panelsamtalet i Visby under Almedalsveckan diskuterades vad som hänt sedan dess och om SFS fått gehör för sin rapport.

Panelsamtalet leddes av Jacob Färnert som är vice ordförande för SFS.

Panelen bestod av:
Anders Fällström som är rektor på Mittuniversitetet, och medlem i SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor.

Hannes Snabb som är ordförande i Liberala studenter

Karin Röding, fd rektor Mälardalens Högskola och tidigare generaldirektör på UHR 

Klara Dryselius, tillträdande vice ordförande, SFS