Lyssna

Sex kurser inom högskolepedagogik ska utvecklas

Nu är urvalet för utlysningen inom kursutveckling klart.

Följande lärosäten har tilldelats medel för att utveckla kurser:

Lärosäte

Kursnamn

Göteborgs universitet Kritiska perspektiv på inkludering i högre utbildning: språklig och kulturell diversitet som resursskapande
Mittuniversitet

 

Studentdriven och studentledd utbildning – att förstå och utveckla nya roller för studenter och lärare i en komplex och föränderlig värld

Linköpings universitet Facilitering av lärprocesser i team och gruppbaserade aktiviteter inom högre utbildning - en kurs för lärare som arbetar med studenter i team och grupper.
Högskolan i Borås AI som en del i undervisningen - i perspektiv av akademisk integritet
Högskolan i Borås Ett kritiskt förhållningssätt inom akademin - synliggörande i undervisningen
Högskolan Kristianstad Relationskompetens i högre utbildning.

 

Alla kurser som utvecklas ska:

  • bidra med specialkunskap
  • möta nationella kompetensutvecklingsbehov
  • möta framtidens kompetensbehov

Medlen tilldelas efter en utlysning i våras där 24 ansökningar inkom. Bedömningsarbetet pågick sedan under sommaren. De kurser som nu ska utvecklas ska vara klara senast 30 juni 2024 och då tillgängliggöras för hela högskolesverige.