Lyssna

Temacafé om vetenskaplig meritering

Förra veckan sände vi ett temacafé på ämnet vetenskaplig meritering där dagens vetenskapliga meriteringsmodeller diskuterades.

Vid detta temacafé diskuteras några av de svenska och europeiska initiativen och dess relation till befintliga modeller: Vad har olika vetenskapliga meriteringsmodeller för styrkor och svagheter, vad får modellerna för konsekvenser för den som meriteras, för den meriterades kollegor och för lärosätets studenter och vilka förutsättningar finns för att implementera och tillämpa olika typer av modeller?

Medverkande var Jan-Ingvar Jönsson som är rektor på Linköpings universitet och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för meritbedömningar samt Anna Bergstrand, verksam på Vinnova och en av författarna till rapporten från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet (MerSam)

Moderator var Åse Nygren, verksam på Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet och en av författarna till rapporten från projekt Meritvärde av samverkansskicklighet.

Se en inspelad och textad version av temacafét.