Lyssna

Högskolepedagogiskt lyft

Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för att främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

UHR har fått regeringsuppdrag att under 2022 – 2023 samordna ett högskolepedagogiskt lyft. Uppdraget kommer att lösas i nära samverkan med nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. Myndigheten ska sprida information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

I regeringsuppdraget ingår även att fördela medel för utvecklingsinsatser till lärosäten, nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området. För detta ändamål disponerar myndigheten 5 000 000 kronor under 2022. Under förutsättning att myndigheten får medel för detta kommer UHR också att fördela minst 15 000 000 kronor för utvecklingsprojekt under 2023.

Vid frågor om projektet kontakta hpu@uhr.se.