Lyssna

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktvägar till projekten Kvalitet i distansutbildning och Högskolepedagogiskt lyft samt till Universitets- och högskolerådet.

E-post

E-post till projektet Kvalitet i distansutbildning är hpu@uhr.se.

Telefon

Telefonnummer till myndigheten är 010-470 03 00 (växel).

Frågor om webbplatsen

Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta oss på hpu@uhr.se.

Registrator för allmänna frågor och handlingar

För allmänna frågor eller för att ta del av allmänna handlingar kontaktar du registrator på registrator@uhr.se.