Lyssna

Kvalitet i distansutbildning

Universitets- och högskolerådet har genomfört en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med satsningen var att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projektmålet var att utveckla lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Collage av illustrationer relaterade till studier på distans

Under åren 2021–2022 genomförde UHR ett regeringsuppdrag som innebar en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomfördes inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". 

Projektet Kvalitet i distansutbildning bestod av tre delar; den första var arbete med kvalitetsfaktorer för distansutbildning, den andra var utlysning av utvecklingsmedel till lärosäten och den tredje var en plattform för kollegialt lärande kring distansutbildning.

Regeringsuppdraget har upphört men vi fortsätter att arbeta med frågan inom det bredare perspektivet Högskolepedagogisk utveckling.

Läs slutrapport för Kvalitet i distansutbildning 

Vid frågor om projektet kontakta hpu@uhr.se.